Samanlagt pr 30.08.2017

Post date: 30.aug.2017 20:52:54

Gule felt markerer ikkje teljande resultat. Beste 8 resultat er medrekna + deltakerpoeng for kvar start.