Utsatt årsmøte i Ørsta Småbåtlag

Post date: 05.jan.2016 11:12:41

For dei som har båtplass i ørstahamna:

Årsmøtet for Ørsta Småbåtlag er utsatt til tysdag 8. mars. Dette fordi det vart for stort fråvær av sentrale personar til at årsmøtet kunne gjennomførast 16. februar. Ny frist for levering av saker til årsmøte er satt til 15. februar. Saksdokument for årsmøtet vert lagt ut fredag 4. mars.

Mvh

Styret

Ørsta Småbåtlag

v/Svein Steinnes