Resultat onsdagsregatta 4/9-13 - oppdatert

Post date: 05.sep.2013 05:49:21

Samanlagtresultat pr. 4/9

Gule områder representerer deltaking utover 8 regattaer som ikkje tel med i samandraget. Dei dårlegaste plasseringane er trekt ut.

No gjenstår 3 regattaer til å pynte på eiga plassering, og ikkje alt er avgjort i øverste del av lista heller.