Oppsummering i innspurten for seglsesongen 2015

Post date: 18.sep.2015 20:26:11

Det er nokre spente deltakarar som lurer på korleis sluttresultatet vil bli.

Nedanfor er trekt ut dei som har meir enn 100 poeng når 2 regattaer gjenstår

Den første tabellen viser alle resultat, medan tabellen nederst viser resultat av dei 9 beste resultata for kvar deltakar.

Rekkefølgen er den same i begge tabellane. 

Det vart drøfta på siste årsmøtet om ein skulle telje med alle resultat, eller inntil halvparten av arrangerte konkuranser.

Tabell 1 Alle gjennomførte regattaer

Tabell 2 Dei 9 beste resultata