God oppslutning om UK-samling!

Post date: 12.mai.2012 18:34:51

Til tross for dårlig maivær ble UK-samlingen med Taylan en trivelig og lærerik seanse for de som deltok. Fredag var det samling på Ankerstova fra ca kl 20:00 med riggtrim som tema i ca halvannen time. Vi var ca 20 fremmøtte som som fikk innføring i trimming av rullemast og klassisk mast.

Lørdag var det oppmøte kl 0900 på A-brygga med praktisk riggkontroll og trim på båtene. Det ble jobbet iherdig utover formiddagen med Taylan som intruktør og kontollør. Alle som trengte en hjelpende hånd fikk nødvendig bistand Og ca kl 14:00 var det tid for seiltesting og seiltrim på fjorden. Vi dro ut på fjorden med 4 båter. Det ble etterhvert fine vindforhold og vi fikk testet rigg og seil fra ulike vinkler. Alf Rune og Oddvar fikk testet nye forseil og de fungerte tydligvis godt utifra bredden på gliset i havna etterpå! Noen ordet frempå om hanicap...

 

Det er stor interesse i miljøet for seilfaglige samlinger, og ØSF vil legge opp til flere slike fremover.