Brude doublehanded 17.-18. august

Post date: 28.jun.2012 12:31:32

På følgende link finner dere en artikkel om Brude Doublehanded som går 17.-18. august: http://www.aasf.no/default.aspx?menu=617&id=1117

 

Regattaen arrangeres av Ålesunds Seilforening og Giske Seilforening i fellesskap.

 

Tanken bak en slik regatta er ifølge ÅSF/GSF å gi seilere muligheten til å delta i en litt utfordrende shorthanded-seilas på Sunnmøre. Dette prøver de å få til med et ganske langt løp, som skal gå over natten. For at terskelen ikke skal bli for høy, har de lagt opp til løp hvor man like gjerne kan seile indre som ytre lei, uten at det innebærer stor forskjell i distanse. Med dette får seilerne selvsagt flere veivalg å ta stilling til, noe som forhåpentligvis er med å gjøre regattaen enda mer spennende.

 

Legg også merke til at det er satt opp en redningsflåte i premie til beste båt "overall". Dette er en redningsflåte for 6 personer av god kvalitet. I tillegg vil regattaen være tellende på Seilmagasinets shorthanded-ranking.

 

Et spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med en slik regatta er om man "da må skaffe veldig mye sikkerhetsutstyr?". Faktum er at det er ikke så veldig mye som skal til for den kategorien som er relevant for "Brude Doublehanded". Det er stort sett snakk om utstyr som de fleste seilbåter har, eller bør ha, når vi seiler på kysten av Møre. ÅSF/GSF gir rettledning i forhold til hva som kreves ved at det sendes e-post til kontaktperson nedenfor. I tillegg svares det på andre spørsmål ved behov. 

 

Kontaktperson i Ålesund Seilforening  er Stein Frode Bulling-Ness, tlf: 95 90 38 87, e-post: broach@live.no