Medlemskap

Medlemskap i ØSF varer for eitt år av gangen. Vi ynskjer betaling via vipps.


Vipps: 605543 eller søk på Ørsta Seilforening (Merk med båtnamn og medlemstype)

Kontonr: 3992.04.80814 (Merk med båtnamn og medlemstype)

Skippermedlem:

(Båten din må vere registrert med minst ein skipper per sesong)

 • Pris: 600 kr

Medlemskriterier:

 • Du må vere eigar eller disponent av ein seglbåt

 • For å kunne segle regatta må båten vere registrert i ØSFs båtregister (målebrev eller tilsvarande dokumentasjon)

 • Du må ha betalt medlemskap for årets sesong

Medlemsfordelar

 • Oppføring på mailingliste og får informasjon og invitasjonar

 • Anledning til å vere med i styret og komitear om ynskjeleg.

 • Premiering ved deltakelse på regatta.

Sjekkliste for skipper:

Mannskapsmedlem:

 • For å bli mannskapsmedlem må ein ha avtale med ein båt som er tilknyta ØSF.

 • Pris: 300 kr

Medlemsfordelar

 • Oppføring på mailingliste og får informasjon og invitasjonar tilsvarande som for skippermedlem.

 • Anledning til å vere med i styret og komitear om ynskjeleg.