Medlemskap

Medlemskap i ØSF varer for 1 år av gangen. Kontigent må vere betalt for at medlemskap skal vere gyldig. Pr 01.01.2019 har ØSF 2 typar medlemskap; Hovudmedlemskap og mannskapsmedlemskap. Sistnemnde er ei prøveordning for 2019.

Hovudmedlem:

  • Pris: 600 kr

Medlemsfordelar

  • Oppføring på mailingliste og får informasjon og invitasjonar
  • Anledning til å vere med i styret og komitear om ynskjeleg.
  • Premiering ved deltakelse på regatta.

Sjekkliste for skipper:

  • Målte båtar må hugse å oppdatere målebrevet sitt i god tid før regattasesongen startar.

Mannskapsmedlem:

  • For å bli mannskapsmedlem må ein ha avtale med ein båt som har hovudmedlemskap.
  • Pris: 300 kr

Medlemsfordelar

  • Oppføring på mailingliste og får informasjon og invitasjonar tilsvarande som for hovudmedlem.
  • Oppføring i mannskapsbørsen.
  • Anledning til å vere med i styret og komitear om ynskjeleg.

Mannskapsbørs:

Ta kontakt dersom du ynskjer å stå oppført på mannskapsbørsen. Din kontaktinformasjon vert då registrert på ei liste som er tilgjengeleg for medlemmane i ØSF. Ved behov for ekstramannskap til regatta vil du kunne bli kontakta. Det er gratis å vere oppført på mannskapsbørsen.