Medlemskap

Medlemskap i ØSF varer for eitt år av gangen. Vi ynskjer betaling via vipps.


Vipps: 605543 eller søk på Ørsta Seilforening (Merk med båtnamn og medlemstype

Kontonr: 3992.04.80814 (Merk med båtnamn og medlemstype

Skippermedlem: 

(Båten din må vere registrert med minst ein skipper per sesong) 

Medlemskriterier: 

Medlemsfordelar

Sjekkliste for skipper:

Mannskapsmedlem: 

Medlemsfordelar