Onsdagsregatta 16. august 2017 - Ørstafjorden

Post date: 16.aug.2017 20:35:21

https://lh3.googleusercontent.com/QyASaKW_M75K_Xk-fdWCVvQyfDPa3AbU1aSQSoXyp5v8nXdl8cIMvHO0Qcb83sEnMaOgnvu_5C0aEnuO-2FhMcHSRkVcN6NKNaGbwKimTo3LtZaMmiry17vLDVUhI4IzekvDEPjKDYebcY4O3nxbqdF_pimir4LN6laZrevyn9EWnqEnIDe8xm6FkyF7h1ixzB97oeSn9W4uCr8Tc59DvrvGWtM2D1MMPzwxdFan1WTejRuf6-r2pTv5NPeeZoiEb65yU10kySi_S_ZsJ7FOvweIzBgFO47DEN5_KsuHBWy59BPAQYYQuEnNwI190vuzLeJGNHWaVNFcT2PA27zFsOwcPPspd2osfOAL08EHspXSQxdv75aHSz__ejnD0CZvdWK2Y_cT0O1w5CyNeDx9UGewL_u1ock71vhPxOG4HUunM1LBYu0bQlxrBgvr0MCOMv0xkuP-bvwcgxnz4BZd0PtSNL411jnwYEI7eHyNPvOaReFwQ8Cqlupmo_6Y8kxfl4PQanjCack0ALJi0njniCIsmPBwbU_ja9uaQ_ljCcHpzaT2duPJ6-fFhb5F3peQAvsj5AuOCRKFy8YV-leZm65eMb0o4l_C2oScDAHekxoYRZcfjHYdWA=w1216-h912-no

Start flytta til Digernes grunna vindstille innerst i fjorden.

Start kl 18:20:00. Varierande forhold under regattaen med 9 båtar til start.

Alf Rune Ose med nok ein siger, framom Bent Nilsen og Atle Bjerkvik.

To båtar avbraut før målgang og ein båt er registrert som dnf. grunna maxtidregel

Det vart i etterkant av regattaen diskusjon rundt reglar om melding av seglutrustning og melding om dette til regattaansvarleg før start. Startbåt hadde ikkje fått melding om alternativ seglføring frå Aambakk før start. Ein gjer difor deltakarar som kan nytte ulike segl merksame på at melding om seglføring til startbåt skal gjerast før start.. Klargjering av segl blir ikkje godkjent som melding. Manglande melding om alternativ seglføring vil i komande regattaer medføre registrering som "DNF" 

Seglforeininga sine regattabestemmelsar er enkle og alle bør sette seg godt inn i dei reglane som gjeld.

Etter regattareglementet opererer ein med maxtid på 3 timar i LYS-tid. Det er ikkje gjort nye berekningar etter at ein byrgja nytte "rørslefaktor" som handicaptal, men ved utrekning av rørslefaktortid som er høgare enn 2 timar og 22 min, så tilsvarer dette utrekna LYS-tid på 3 timar. Holvik hadde RF-tid på 2 t 46 m 20 s. Båten vert difor registrert med "dnf". Resultatlista vert etter dette slik:

Foto: Bjørn Helset