Gunderregatta 18.05.2017

Post date: 18.mai.2017 20:48:45

Det teikna til lite vind og det var udiskutabelt kva tidstabell som skulle nyttast. Om det var elvestraumen neller fjørande sjø som hjalp deltakarane sakte utover fjorden, var ikkje enkelt å fastslå, med noko framdrift vart det, til og med litt vind.

Utdelt gundertabell var laga med tanke på avkorting og klargjering av reglar rundt dette. 

Etter avslutta regatta måtte det jurymøte til for å avgjere resultatet.

Etter lang debatt og grundige avveiningar vart det bestemt at avkorting i dag skulle vere ved Digernes.

Det kjem eiga presisering omkring maxtid og avkortingsreglar seinare,

Alf Rune Ose var i ei særklasse denne gongen. Av 8 startande båtar fullførte 5 deltakaqrar