Ekstraordinært årsmøte - Ørsta småbåtlag

Post date: 07.mai.2017 10:28:17

Det er innkalla til eit ekstraordinært årsmøte i Ørsta småbåtlag onsdag 10. mai kl 1900. Da dette kolliderar med onsdagsregattaen, er det no lagt opp til at dei som seglar regatta kan få stemme på årsmøte rett etter endt regatta. Da det er viktige saker som står på agendaen, håpar styret for småbåtlaget at flest mogleg av småbåtlaget sine medlemar møter og nyttar sin stemme.

Der skal ligge info om saker til årsmøtet for innsyn på Ankerstova.