Forståelege Kappseilingsreglar

Post date: 22.aug.2012 21:11:40

Å forstå og hugse kappseglingsreglane er ikkje like lett for alle. Men etter kvart som vi vert fleire og fleire på fjorden onsdagane er det enno viktigare å kunne dei viktigaste. Derfor finnes det heldigvis bla. bøker som er lettforklarlege. Skipper Anders, ombord i Ariel, ynskjer med dette å reklamere litt for ein av dei: Forståelige kappseilingsregler

Forfatter: Trygve Bernhardsen

"Boken forklarer på en enkel måte reglene for kappseiling. Kappseiling verden over styres etter ISAF's (International Sailing Federation) regler, brukt i over 100 år og som oppdateres hvert 4. år. Reglene for kappseiling er de samme uansett, men her er de gjort enkle å forstå for barn, ungdom, voksne eller gamle. Rett og slett for nye seilere! Finn fram fargeblyantene og begynn med å lære de grunnleggende flaggene. Boken gir informasjon om hvordan du skal forberede deg, møte opp, starte og seile en regatta. Den tar også for seg litt om protestbehandling og i tillegg får du testet deg selv og dine kunnskaper med godt over 50 spørsmål. Et supert hjelpemiddel for store og små seilere!"

Boka kan kjøpast på Flyt forlag på nettet.

Ellers ynskjer ØSF å vise til Quiz - Play the rules og Kappseilingsreglane 2009-2012 - Kort guide som ligg under Linkar på sida vår.

Det viktigaste er likevel regelen om å unngå farlege situasjonar, som kan gå ut over mannskap og båt. Regatta i regi av ØSF skal først og fremst være morro og til glede for alle på fjorden. Difor er det viktig at vi tek omsyn til kvarandre, og passar på at farlege situasjonar unngås. Lykke til under neste onsdagsseilas!