Medlemsmøte nr 1 - 2017 - Ørsta Seilforening

Post date: 06.mar.2017 11:06:05

https://seiling.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Kappseilingsregler.aspx

Ta med deg mannskap og møte opp for å gå gjennom og diskutere fylgjande tema:

-          Skal ØSF gå over frå LYS-systemtal til NOR-rating ?

·         Korleis gjer vi det i dag, og korleis vert dette oppfatta å fungere?

·         Kva er fordelane med å går over på NOR-rating?

·         Kva er ulempene / utfordringane med å gå over på NOR-rating?

·         Kva organisatoriske grep må ein ta for å gjere ei slik endring

·         Kva innverknad gir det nye NOR-rating på organisering av regatta?

 

-          Målebrev, måling av båtar i ØSF?

·         kva må til for å få eit målebrev?

·         Kva kostar det?

·         Kor mange av oss ynskjer seg målebrev?   

·         Og korleis organiserer ein dette?

-          Hendingar på fjorden

·         her ynksjer vi å ta fram situasjonar frå regattasesongane vi har lagt bak oss, særlig  i høve start og runding av banemerke, men også andre situasjoner der båtane kjem i nærkontakt i ein regatta.

Målet er å få fram opplevde situasjonen og diskutere kva reglar som gjeld. Vi har ikkje engasjert eksterne «ekspertar» denne gongen, men vi tek med Kappseglingsreglane og diskuterer ut i frå disse.  

 

                 Stad: Tussatun

                 Tid: Onsdag 8. mars 2017 kl 1900

Vennleg helsing

Styret i Ørsta Seilforening