Samanlagtresultat onsdagsregatta 2016 sesongen

Post date: 30.sep.2016 19:50:44

Nedanfor er samanlagtresultat med inntil 8 teljande regattaresultat.

Tabellen viser resultat for dei 10 med flest poeng.

Gratulerer til dei 3 øverst på lista ; B Nilsen, A Østgård og A Bjerkvik.

(oppdatert liste, etter gjennomgang er retta opp mindre feil i oppsummeringa)

Nedanfor er vist resultata for alle regattaene i onsdagsserien som er avvikla i 2016. Her er summert alle resultat, også det som ikkje skal vere med i samandraget.