UK Halsey Sailmakers til Ørsta

Post date: 23.apr.2012 08:19:54

UK v/Thaylan kommer til ØSF lørdag 12.mai, primært for å være med de som har kjøpt nye seil ut på fjorden og prøveseile og sjekke ut leveransen. Dette er en flott service ikke alle seilloft kan skilte med. Thaylan stiller seg i tillegg til disposisjon for medlemmene i ØSF for å gi råd om segl, stående og løpende rigg og dekksutrustning. Vi oppfatter det slik at enkle råd ikke har noen kostnad, men eksempelvis en tur på fjorden eller inntrimming av stående rigg som tar en del tid pr båt og vil koste noen kroner for den enkelte.

 

For å kunne planlegge en effektiv dag for både seilmakeren og medlemmene må dagen organiseres godt. Vi ber derfor om at de som ønsker besøk ombord i havn eller på fjorden, melder fra om dette og hva det gjelder. Det er da viktig at det går frem om det handler om enkle råd / tilstandsvurdering eller fysiske tiltak på rigg eller annet utstyr. På bakgrunn av innmelding vil det bli satt opp en arbeidsliste for dagen slik at både Thaylan og dere medlemmer er orientert om prosessen.

 

Send inn melding pr e-post til Alf Rune Ose - alf.rune.ose@dyrkorn.no