DNF på alle startande båtar 21/9-16

Post date: 21.sep.2016 19:41:48

Det vart mannskorsongen som dominerte starten av ein stille regatta. 10 båtar prøvde fange vinden som aldri kom. Likevel, Bent Nilsen seig sakte frå startfeltet og kom lengst mot første rundingsmerke. Starten vart utsett 2 gonger. Seinare kom ny melding om avlysing dersom det innan kl 1930 ikkje kom vind.

Samanlagtliste før siste runde ligg på fana for regattaresultat, dvs dei 8 beste plasseringane gjennom sesongen.