Siste sjanse til å sanke poeng

Post date: 23.sep.2013 15:25:23

Då gjenstår ein regatta i onsdagsserien.

Nedanfor følger liste med oppsummering før siste regatta går av stabelen.

Det er gjort frådrag i poeng for dei som har fleire enn 8 startar. Dei dårlegaste plasseringane er då strokne, men deltakarpoeng tel likevel med.

Som det går fram av tabellen er her lite speinning heilt på toppen, men deretter er det mongt som kan pyntast på.