Mannskapsmedlem

På årsmøtet 26.1.19 blei det vedtatt at ØSF skal innføre mannskapsmedlemskap. Dette betyr at dei som ynskjer å vere medlem, men ikkje har båt, no har moglegheit til det. Rammene for mannskapsmedlemskapet er ikkje heilt fastsatt endå, men fylgjande er skissert;