Flott Gunderseglas frå Rjåneset 28/8

Post date: 29.aug.2013 06:44:51

Laber bris frå SV/V og jamne forhold for alle gjorde årets siste Gunder til ein spennande regatta, også for den som fylgde med frå land.

9 båtar stilde til start. Med lang startline kunne båtane starte langt vest i Vartdalsfjorden og kunne uten problem greie rundingsmerket på Bjerkneset uten å baute.

Feltet samla seg noko ved runding, men ved Eiksund og over fjorden vart det jamnt og fleire av dei som starta først som fekk konkurentar forbi seg.

Flott syn med 9 båtar som rimeleg samstundes nærma seg mål. Det skilde berre 5-6 min mellom første og siste båt.

                    Vinnarbåten Wind Eagle.  Foto: Oddvar Marøy

Målgang gjekk slik føre seg:

 

   

Foto: Anders A. Steinnes

   

Foto: Anders A. Steinnes

   

Foto: Anders A. Steinnes

Tracking - Ariel