Regattabestemmelsane til seglforeininga!

Post date: 11.sep.2018 18:03:39

Siste vekene har det vore til dels store diskusjonar rundt konsekvensar ved brot på retgattareglementet.

Det er difor viktige at deltakarane les gjennom seglforeininga sine enkle reglar og banebeskrivelsar.

Det er av og til ubehageleg å diske deltakarar, men det er heller ikkje rett at brot på reglane skal gi fordelar i ein konkurranse.

Sist regatta vart difor Bjerkvik registrert med disk for manlande melding om bruk av genaker til startbåt før start.

Det kan likevel vere lurt før neste sesong å gå gjennom årboka for å rydde vekk det som evt. kan skape mistydingar.

GOD SEGLAS !