Samanlagtresultat i innspurten - kven blir vinnar 2015

Post date: 21.sep.2015 20:16:37

Styret i seilforeininga skal etter drøftingane på årsmøtet vorte samde om at alle resultat i alle regattaer skal telje med ved poengoppteljing.

Ut frå resultatlista som er lagt ut er det difor ikkje avgjort kven som vinn eller som får tredjeplassen.

Dei to siste regattaene blir difor utslagsgivande. Veeeeeeldig spennande.