Vårdugnad i Ørstahamna

Post date: 01.apr.2014 12:22:02

I samanheng med at det er vårdugnad i Ørstahamna tysdag 8. april, vil det verte gjort forsøk på å byrje arbeidet med regulering av A-piren. Nokre båtar skal få ny plass, andre skal få større plass. Største arbeidet ligg på innsida av A-piren. Her skal innerste båsen fjernast, og første plass byrje ca to meter frå enden. Eit par utriggarar må også bytte plass. Her er det nye oppsettet:

Forslag til oppsett A-prien vår 2014, med start frå molo:

INNSIDA:                                                                        UTSIDA:

Peter Holvik             4.0m                                                 Oddmund Brungot         3.0m (Hermod Nupen) 

Jørn Olsen Øye       5.0m(+5.0)                                       Lauritz Holsvik               6.0m 

Thomas Mayer        4.5m                                                 Per Magne Mork             5.5m 

Atle Bjerkvik             5.0m                                                 Erika Krøvel                    6.0m 

Oddbjørn Nes          5.0m                                                 Per Gullik Strand            6.0m (Tor Taftesund) (+0.5)

Anders A. Steinnes  5.0m                                                 Petter Eikrem                5.5m 

Arne Østgaard         5.0m                                                Kjell Sævik                      5.5m 

Sverre Aambakk      5.0m(+0.5)                                        Alf Rune Ose                  5.5m 

Torgeir Stensø     5.0m(+0.5)                                       Nordvald Bjerknes          5.5m 

Torbjørn Gjøsdal      5.0m(+1.0)                                        Per Terje Haugen           5.0m 

Jan Osborg              5.0m                                                  Bjørn Helset                    4.0m 

Steinar Welle           4.5m (Torbjørn Gjøsdal)                    Alf Jakobsen                   3.5m(+0.5) 

Bent Nilsen               4.0m

Sum lengde:             62.0m(+7.0)                                                                            61.0m(+0.5)

Utgangspunktet for reguleringa er at Lars Jørgen Vik no har forlatt Ørstahamna, og at der er fleire som har stått på liste for å få utvida plass. Jørn Olsen Øye får no også moglegheit til å få kjøpe seg inn som andelseigar. For båtane som blir flytta på, har hensynet vore lengde og dybde, samt innseiling

Anders A. Steinnes

Utskremt reguleringsansvarleg

http://www.orstahamna.no/paa-plakaten/vaardugnadpaahamna