Haustregattasesongen i gong igjen !

Post date: 05.aug.2015 20:38:22

GRATULERER TIL BENT NILSEN MED ÅRETS 3. SIGER.Kvelden starta med nokre regndråpar, men utvikla seg til ein svært nydeleg kveld på fjorden. Svært varierande vindforhold, både i retning og styrke. Av 10 båtar til start (Inkl. startbåt), var det 8 som fullførte.

Regattaresultata finn du her