Borgarøya med ny 25 m betongbrygge

Post date: 27.mai.2012 13:25:45

Medan dei fleste andre med mast nyt ei fantastisk pinsehelg på Øye, gjerde tidsklemma denne gongen sitt til ein kortare variant.

Ulstein seilforening har stått for utlegging av ny brygge på Borgarøya, ferdigstilt 2-3 dagar før pinse. På land er bygd sanitæranlegg.

Sjølv om her ikkje er straum og vatn på brygga, så er dette eit paradis. Litt begrensa friareal som er godt å bruke på land, men dette vil nok kome seg etterkvart. Her er muligheit for å vere mange samtidig, anbefalast sterkt.

Borgarøya med ny brygge