DUGNAD PÅ A-PIREN

Post date: 06.sep.2012 12:11:59

Til de av ØSF-medlemene som ikke har båtplass i Ørstahavna, ta det med knusende ro! Dere slipper unna dugnad på A-piren. Men....til de som faktisk ligger der, med sin stolthet, det er tid for dugnad i regi av Ørsta Småbåtlag.

 

Arbeidet omfatter utlegging av sikringskjetting på vestida av A-brygga for å gi mulighet til fortøyningsmulighet for storbåtene i vinterhalvåret. Erfaringene fra Dagmarbesøket viser at dette er nødvendig for å redusere skader på bryggeanlegget og båtene. I tillegg må luftslangen på bobleanlegget inspiseres og legges ut på nytt med nye lodd. Til dette trenger vi en del hender. Ørsta Småbåtlag er i gang med planleggingen og å skaffe utstyr og ser for seg uke 37 og 38  som aktuell tidsperiode for dugnad. Den enkelte plasseier blir kontaktet for nærmere avtale om tidspunkt som passer. Dette som en foreløpig orientering!