Onsdag 9 mai 2012 - opningsregatta onsdagsserien.

Post date: 02.mai.2012 20:17:05

Resultat blir lagt ut her uti kveldinga og vert då tilgjengeleg for både skipper, mannskap og andre interesserte.

GUNDERMETODEN - Utskftsvenleg fil vil bli lagt ut i god tid

I 2012 sesongen er det lagt inn 3 regattaer som skal seglast etter Gundermetoden. Forskjellig starttid etter lystal og første båt i mål er vinnar.

Nedanfor er kort vegleiing i bruken av fast oppsett starttabell. 

Startbåt angir forventa tid for regatta ved å heise startflagg med fargane raudt, grønt eller svart.

Starttid som er angitt i kolonnene samsvarer med farge på startflagg. Deltakarane er plassert på rad tilsvarande standart påmeldt lystal. Dersom ein vel å segle med anna seglføring må dette meldast på vanleg måte til startbåt og ny starttid vert gjeldande samsvarande med nytt alternativt lystal.

Eksempel 1 : Startbåt viser grønt flagg. Starttidene i grøn kolonne skal nyttast. 

B. Nilsen får starttid kl 18:13:07, J Osborg får starttid kl 18:17:48

Eksempel 2 : Startbåt viser svart flagg. Starttidene i svart kolonne skal nyttast.

B. Nilsen får starttid kl 18:16:51, J Osborg får starttid kl 18:22:53