Onsdagsregatta 4/9 2013 - oppdatert resultat

Post date: 05.sep.2013 05:33:26

  

Foto: Anders A. Steinnes

Haust på regattabana. Fønvind frå alle kantar. 10 båtar til start. Denne gongen var den største og første som vann, Gratulerer til Petter.

Etter eit par henvendingar om feil på lista er denne no sjekka og retta opp. Frådrag på startbåt fekk då også konsekvens for poengfordeling.

Bra at deltakarane følger med.

Foto: Anders A. Steinnes

Foto: Anders A. Steinnes