Målebrev

Målebrev

Anskaffelse av målebrev til din båt med formål å seile regatta:

Ta kontakt med regattakomiteen i ØSF for rådgjeving om alternative muligheter for å kunne delta i regattaer. 


Alternativ 1, kunne delta i ØSF sine regattaer

Regattakomiteen søker i ORC eller nor-rating databasen for å finne søsterbåt (samme båttype) med samme skrog og seilareal og på denne måten komme fram til måltall (rørslefaktor) som kan benyttes i regattaer i ØSF sin regi. Om det ikkje lar seg gjøre å finne sammenliknbare båter med gyldig målebrev kan man vurdere alternativ 2 eller 3.


Alternativ 2, kunne delta i Norges seilforbund (NSF) sine regattaer

Du kan få målebrev for ein båt som ikkje er målt tidligere, uten at fysisk måling blir gjennomført. Det heter FORENKLET MÅLING. Ønsker du dette må du ta direkte kontakt med NSF - Servicekontoret, så får du hjelp og veiledning. 


maalebrev@norgesseilforbund.org,  tlf 21 02 90 00. Målebrevet koster det samme som ordinært målebrev, men du betaler ikke for måling. Du slipper å kontakte måler og fremstille båten for fysisk måling. Det forutsettes at du kan gi en del informasjon om båten, slik som modell, hvilke seil som følger med osv.  

Nærmere beskrivelse av forenklet måling finner du på siden Orienteringer under overskriften "Annen Informasjon". Klikk her


Alternativ 3, kunne delta i NSF sine regattaer med et optimalisert målebrev (full måling)

Alle båter som skal seile NOR-Rating regatta, må ha gyldig NOR Rating målebrev. Dette innebærer at båtene må være målt, dvs. at informasjon om modell, skrog, kjøl, propell, rigg og seil er registrert. Du kan ikke bestemme og registrere båtmålene selv. Kontakt en av NSF sine autoriserte målere, så hjelper han/hun deg. Her er en liste over autoriserte målere i Norge. Trenger du ytterligere veiledning om måling, ta kontakt med Servicekontoret. (Tlf. 21 02 90 00).

Har du en båt som tilhører en nasjonal (NSF) klasse eller en WS klasse eller en annen utbredt og veldefinert klasse, så kan det være mulig å få målebrev basert på klasse-målene, dvs. et En-type sertifikat. Du kan også vurdere FORENKLET MÅLING som innebærer at målebrev utstedes uten at båten måles fysisk. Se temaet om dette.

Når båten er målt og målene registrert, kan målebrev kjøpes i Båtdatabasen

Målebrev forutsetter at båten er registrert på båteiers navn. Se punkt om dette hvis dette ikke er på plass.