Innkalling til medlemsmøte 20.03.19 kl 19.00

Stad: Ankerstova Agenda:

  • Ny heimeside og ny resultatservice.
  • Grunnlag for rørslefaktor 2019/Årets rørslefaktortabell v/Regattakomiteen
  • Gjennomgang regattabestemmelsar 2019 v/Regattakomiteen
  • Interesse for noko sosialt i etterkant av regatta?