Medlemsmøte nr 1 - 2017 - Ørsta Seilforening

Post date: 06.mar.2017 11:06:05

https://seiling.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Kappseilingsregler.aspx

Ta med deg mannskap og møte opp for å gå gjennom og diskutere fylgjande tema:

- Skal ØSF gå over frå LYS-systemtal til NOR-rating ?

· Korleis gjer vi det i dag, og korleis vert dette oppfatta å fungere?

· Kva er fordelane med å går over på NOR-rating?

· Kva er ulempene / utfordringane med å gå over på NOR-rating?

· Kva organisatoriske grep må ein ta for å gjere ei slik endring

· Kva innverknad gir det nye NOR-rating på organisering av regatta?

- Målebrev, måling av båtar i ØSF?

· kva må til for å få eit målebrev?

· Kva kostar det?

· Kor mange av oss ynskjer seg målebrev?

· Og korleis organiserer ein dette?

- Hendingar på fjorden

· her ynksjer vi å ta fram situasjonar frå regattasesongane vi har lagt bak oss, særlig i høve start og runding av banemerke, men også andre situasjoner der båtane kjem i nærkontakt i ein regatta.

Målet er å få fram opplevde situasjonen og diskutere kva reglar som gjeld. Vi har ikkje engasjert eksterne «ekspertar» denne gongen, men vi tek med Kappseglingsreglane og diskuterer ut i frå disse.

Stad: Tussatun

Tid: Onsdag 8. mars 2017 kl 1900

Vennleg helsing

Styret i Ørsta Seilforening