Hei seglarvener!

Post date: 17.mar.2015 19:47:23

    • Første styremøte etter årsmøte vart halde onsdag 11.03.2015

Nytt styre vart konstituert og styret i ØSF er no følgjande:


Leiar: Bent Jan Nilsen ny

Kasserar: Arne Østgaard

Skrivar: Britt Østgaard

Regattaansvarleg: Atle Bjerkvik

Styremedlem: Kari-Anne Ervik - ny

Styremedlem: Anders Steinnes

Styremøtet hadde ein del saker å handsame og eg «sakser» her litt frå referatet:

Ny bane i Ørstafjorden – gunderbane?

Prøveprosjekt:

Vi vel ut 1-2 onsdagar og merkar med Gunderseilas Ørstafjorden i terminlista.

Dersom vindforholda tilseier det, vert det Gunderseilas. Viss ikkje vergudane er på vår side – vert det vanleg regatta.

Forslag om onsdag 27. mai i første omgong.

Poengsystem:

Dagens poengsystem krev ein del arbeid. Oddvar vil fortsette å vere poengberegnar dersom vi forenklar litt.

Vi går vekk ifrå slik vi har det no – med å la berre dei 8 beste regatta telje.

Vedtak om at alle regattaer vert teljande i poengberekninga for sesongen 2015.

Terminlista 2015

Terminliste er stort sett klar. Aktivitet og arbeidsfordeling vert om lag som før.

Vi lagar ei Årsbok og legg på heimesida – Anders tek ansvar.

Regattabøyer

Regattabøyer må leggast ut i veke 18.

Ansvarleg her er Anders, ilag med Peter Holvik og Kjell Sævik

Pinsetur og Klungsvågregatta

Pinsetur og Klungsvågregatta – køyrer same opplegg som før.

Svinøyregatta

Vi prøver igjen å få til eit opplegg. Må vere i løpet av juni.

Få dato på terminliste og gjere det kjent slik at vi får fleire påmelde i år.

Bent og Atle tek ansvar.

Kontingent.

Arne sender ut e-post om medlemskontigent i løpet av april.

Neste styremøte onsdag 08.04 kl 19.00 på Ankerstova

Helsing

Bent

    • Ein ny seglarsesong er i kjømda…Årsmøte laurdag 31 jan. 2015

Som vanleg vart dette halde etter den gode gamle lesten, med årsmøte, foredrag med bildeframsyning, premieutdeling for regattaserien og god mat og drikke.

Formann i Ørsta Seilforening - Bent