Vårdugnad i Ørstahamna

Post date: 01.apr.2014 12:22:02

I samanheng med at det er vårdugnad i Ørstahamna tysdag 8. april, vil det verte gjort forsøk på å byrje arbeidet med regulering av A-piren. Nokre båtar skal få ny plass, andre skal få større plass. Største arbeidet ligg på innsida av A-piren. Her skal innerste båsen fjernast, og første plass byrje ca to meter frå enden. Eit par utriggarar må også bytte plass. Her er det nye oppsettet:

Forslag til oppsett A-prien vår 2014, med start frå molo:

INNSIDA: UTSIDA:

Peter Holvik 4.0m Oddmund Brungot 3.0m (Hermod Nupen)

Jørn Olsen Øye 5.0m(+5.0) Lauritz Holsvik 6.0m

Thomas Mayer 4.5m Per Magne Mork 5.5m

Atle Bjerkvik 5.0m Erika Krøvel 6.0m

Oddbjørn Nes 5.0m Per Gullik Strand 6.0m (Tor Taftesund) (+0.5)

Anders A. Steinnes 5.0m Petter Eikrem 5.5m

Arne Østgaard 5.0m Kjell Sævik 5.5m

Sverre Aambakk 5.0m(+0.5) Alf Rune Ose 5.5m

Torgeir Stensø 5.0m(+0.5) Nordvald Bjerknes 5.5m

Torbjørn Gjøsdal 5.0m(+1.0) Per Terje Haugen 5.0m

Jan Osborg 5.0m Bjørn Helset 4.0m

Steinar Welle 4.5m (Torbjørn Gjøsdal) Alf Jakobsen 3.5m(+0.5)

Bent Nilsen 4.0m

Sum lengde: 62.0m(+7.0) 61.0m(+0.5)

Utgangspunktet for reguleringa er at Lars Jørgen Vik no har forlatt Ørstahamna, og at der er fleire som har stått på liste for å få utvida plass. Jørn Olsen Øye får no også moglegheit til å få kjøpe seg inn som andelseigar. For båtane som blir flytta på, har hensynet vore lengde og dybde, samt innseiling

Anders A. Steinnes

Utskremt reguleringsansvarleg

http://www.orstahamna.no/paa-plakaten/vaardugnadpaahamna